Inventura movitého a drobného majetku


30.12.2015 proběhla inventura majetku a kontrola provozních místností v domech. Komise ve složení Lechnerová, Zaťko, Crhonek nenalezla nesrovnalosti v majetku, ovšem vyhodnotila jako závažný problém stav dveří a zámků do provozních prostor domů (místnosti pro akumulátory nouzového osvětlení a zejména místnosti OPS). Tyto nedostatky se budou řešit na nejbližší schůzi členů představenstva BYTOL a zástupců SVJ.