Informace


Projekt oplocení pozemku

Informace pro členy BYTOL. Podařilo se získat souhlas se stavbou oplocení pozemku BYTOL od všech dotčených vlastníků okolních pozemků. Podána žádost o souhlas se stavbou na Územní odbor Magistrátu Města Olomouce.


Přeladění společné televizní antény pro příjem DVB-T2

Do 14 dnů dojde k přeladění společné televizní antény pro příjem DVB-T2.

Dne 30. září 2018 bude v regionálním multiplexu ukončeno vysílání programů ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT Sport HD a ČT Déčko/ČT art. Poté bude možné tyto programy v HD kvalitě přijímat pouze v novém televizním standardu DVB-T2 v přechodové síti 11 na kanále 26 nebo ve standardu DVB-T v multiplexu 1 ve standardním rozlišení obrazu.


Následují informace od p. Chodory, který bude přeladění společné televizní antény provádět:

Změna systému televizního vysílání

V současné době byl spuštěn postupný přechod ze současného digitálního pozemního vysílání DVB-T na nový systém DVB-T2/HEVC.

Co to pro všechny uživatele znamená?

Všechna stávající zařízení (televize nebo set-top boxy), které jsou schopny přijímat současný DVB-T, nebudou schopné přijímat signál v DVB-T2. Tuto větu berte doslovně! Platí to vždy. I když máte novější zařízení, které podporuje kódování MPEG 4, Full-HD rozlišení a podobné technologie, pokud výslovně není v návodu uvedena podpora DVB-T2 a zároveň HEVC/H.265, tak zařízení nebude schopno přijímat toto vysílání.

V takovém případě je nutné pořídit nový set-top-box nebo vyměnit televizi. Aby toho nebylo málo, tak Vaší televizi nestačí jen DVB-T2 tuner. Vaše televize musí umět kombinaci DVB-T2/H.265, HEVC. Co to znamená? DVB-T2 říká, že signál bude šířen podle nového standardu a televize ho tím pádem bude umět zachytit. HEVC (nebo též H.265) je obrazový formát v kterém budou programy kódovány do digitální podoby. Takže televize s DVB-T2 bez podpory HEVC/H.265 Vám bude k ničemu, protože sice kanál naladíte, ale obraz neuvidíte.

A celý tento proces by měl být završen přibližně v r. 2019-2020, kdy dojde k celoplošnému vypnutí současného vysílání  DVB-T

První kroky, které je nutné udělat, je upravit technicky možnost příjmu tohoto nového systému na společné televizní anténě (STA).

Proto v průběhu srpna dojde v rozvodu STA k rozšíření možnosti příjmu signálu v novém systému DVB-T2 a to tak, že stávající dablované kanály, budou přeladěny a nahrazeny kanály 24, 26 a 28, kde bude možné naladit všechny programy ČT HD, NOVA, Prima atd. ale pouze již v novém formátu DVB-T2. Tím budete mít všichni možnost zjistit, zda Vaše současné zařízení (televize nebo set-top box) umí přijímat tento nový systém. Pokud ano, můžete být v klidu, pokud však vysílání neuvidíte, připravte se na koupi zařízení nového.

Postupně pak bude docházet k přeladění všech dalších kanálů tak, aby před završením celého procesu přechodu na nový vysílací systém DVB-T2/HEVC, jsme byli všichni schopni přijímat nový systém vysílání. Protože je to technicky i časově velmi náročné, budete postupně o jednotlivých krocích včas informováni


Kontejner na nadměrný odpad

Ve čtvrtek 20. září 2018 bude přistaven kontejner na odvoz odložených věcí ve sklepech domů 12, 14, 16. Žádáme obyvatele, aby si vyklidili své odložené věci, případně nepotřebné věci ze sklepů. Kontejner bude odvezen v pátek 21.9.2018 do 12:00hodin.


Pozvánka na shromáždění vlastníků 2018

Pozvánka

Na shromáždění SVJ domu Mišákova 452/12, Olomouc a SVJ domu Mišákova 453/14, Olomouc a SVJ domu Mišákova 454/16, Olomouc a současně i schůzi BYTOL, sdružení vlastníků bytů, které se uskuteční ve čtvrtek 17.5.2018 od 17,00 hod. v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc s tímto programem:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise.
 2. Kontrola usnesení z minulých shromáždění.
 3. Zpráva o činnosti za rok 2017.
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní závěrky za rok 2017, čerpání rozpočtu za rok 2017, návrh a schválení rozpočtu na rok 2018. Ze zprávou o hospodaření je možno se seznámit dne 6.5.2018 od 18,30 hod.do 19,00 hod. na Mišákově 12, v místnosti Mandlovna a také v den konání shromáždění od 16,40 hodin v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů.
 6. Informace k GDPR (ochrana osobních údajů)
 7. Projednání a schválení investice do zateplení domu, zejména výměna sklepních oken a bočních dveří ve sklepení a informace k možnosti zateplení obvodového soklu domu.
 8. Informace k akci výměna stoupacího vedení firmou Lofist.
 9. Různé a diskuze.
 10. Zpráva mandátové komise.
 11. Zpráva návrhové komise.
 12. Usnesení a závěr.