Informace


Upozornění vlastníkům

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME VŠECHNY OBYVATELE DOMU, VČETNĚ JEJICH NÁVŠTĚV I RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, ABY NENECHÁVALI VE VSTUPNÍCH DVEŘÍCH VYSUNUTOU ZARÁŽKU A VŽDY PO VSTUPU DO DOMU NEBO JEHO OPUŠTĚNÍ ZAJISTILI ZAVŘENÍ DVEŘÍ!


ZÁROVEŇ PROSÍME ABYSTE TŘÍDĚNÝ ODPAD NENECHÁVALI U POPELNIC A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODKLÁDALI VAŠE NEPOTŘEBNÉ VĚCI VEDLE KONTEJNERŮ!
PŘITAHUJE TO DALŠÍ BEZDOMOVCE, KTEŘÍ VYHRABUJÍ POPELNICE.
Pokud jsou vaše věci použitelné hoďte je do kontejneru CHARITY.
Dbejte prosím na pořádek u popelnic, pokud jsou plné snad vám ten den či dva doma váš tříděný odpad vydrží, než je popeláři vyvezou.


Oplocení pozemku BYTOL

Stavba oplocení pozemku BYTOL je hotova.

Informujeme, že vzhledem k nutnosti dodržet ochranná pásma pro všechny inženýrské a telekomunikační sítě umístěné na našem pozemku je plot, vzpěrné tyče, brána a branky přesně v té poloze v jaké jsou.

Klíče od branek budou rozdány po rozmnožení v množství 1ks na byt.

Dále proběhne ořez stromů na pozemku BYTOL firmou rizikové kácení stromů včetně odvozu ořezaných větví.

Případné dotazy budou zodpovězeny členy představenstva spolku BYTOL.


Porucha hlavního zdroje tepelné energie

Vážení odběratelé, v neděli 28. 11. 2021 ve 22 hodin došlo v teplárně Olomouc k poruše jednoho z hlavních tepelných zdrojů pro město Olomouc. V současnosti je dodávka tepelné energie zajištěna náhradním způsobem. Jsme však nuceni uplatnit regulaci v dodávkách tepla, které budou aktuálně omezeny. Přijatá omezení se mohou v průběhu času měnit, pro aktuální informace prosím sledujte naše webové stránky www.olterm.cz. Přijměte prosím naši omluvu za způsobené potíže, na odstranění havárie intenzivně pracujeme.

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, 779 00  Olomouc


Kontejner pro nadměrný odpad

V pátek 19. 11. 2021 (v odpoledních hodinách) bude přistaven kontejner pro nadměrný odpad. Využijte této příležitosti a vykliďte rozměrný odpad ze sklepních prostor a ze společných prostor domu. Kontejner bude odvezen v pondělí 21. 11. 2021.


Výměna domovních telefonů

Vážení vlastníci, v minulých dnech vám byla do vašich schránek zaslána informace o plánované výměně bytových telefonů současně s akcí výměny zvonkového tabla. Níže je pro vaši informaci i elektronická podoba tohoto oznámení. Žádáme vás o spolupráci a včasné informování zástupců SVJ ohledně vámi zvolené varianty telefonu do 9. srpna 2021. Děkujeme za spolupráci.


Projekt oplocení pozemku

Informace pro členy BYTOL. Podařilo se získat souhlas se stavbou oplocení pozemku BYTOL od všech dotčených vlastníků okolních pozemků. Podána žádost o souhlas se stavbou na Územní odbor Magistrátu Města Olomouce.


Přeladění společné televizní antény pro příjem DVB-T2

Do 14 dnů dojde k přeladění společné televizní antény pro příjem DVB-T2.

Dne 30. září 2018 bude v regionálním multiplexu ukončeno vysílání programů ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT Sport HD a ČT Déčko/ČT art. Poté bude možné tyto programy v HD kvalitě přijímat pouze v novém televizním standardu DVB-T2 v přechodové síti 11 na kanále 26 nebo ve standardu DVB-T v multiplexu 1 ve standardním rozlišení obrazu.


Následují informace od p. Chodory, který bude přeladění společné televizní antény provádět:

Změna systému televizního vysílání

V současné době byl spuštěn postupný přechod ze současného digitálního pozemního vysílání DVB-T na nový systém DVB-T2/HEVC.

Co to pro všechny uživatele znamená?

Všechna stávající zařízení (televize nebo set-top boxy), které jsou schopny přijímat současný DVB-T, nebudou schopné přijímat signál v DVB-T2. Tuto větu berte doslovně! Platí to vždy. I když máte novější zařízení, které podporuje kódování MPEG 4, Full-HD rozlišení a podobné technologie, pokud výslovně není v návodu uvedena podpora DVB-T2 a zároveň HEVC/H.265, tak zařízení nebude schopno přijímat toto vysílání.

V takovém případě je nutné pořídit nový set-top-box nebo vyměnit televizi. Aby toho nebylo málo, tak Vaší televizi nestačí jen DVB-T2 tuner. Vaše televize musí umět kombinaci DVB-T2/H.265, HEVC. Co to znamená? DVB-T2 říká, že signál bude šířen podle nového standardu a televize ho tím pádem bude umět zachytit. HEVC (nebo též H.265) je obrazový formát v kterém budou programy kódovány do digitální podoby. Takže televize s DVB-T2 bez podpory HEVC/H.265 Vám bude k ničemu, protože sice kanál naladíte, ale obraz neuvidíte.

A celý tento proces by měl být završen přibližně v r. 2019-2020, kdy dojde k celoplošnému vypnutí současného vysílání  DVB-T

První kroky, které je nutné udělat, je upravit technicky možnost příjmu tohoto nového systému na společné televizní anténě (STA).

Proto v průběhu srpna dojde v rozvodu STA k rozšíření možnosti příjmu signálu v novém systému DVB-T2 a to tak, že stávající dablované kanály, budou přeladěny a nahrazeny kanály 24, 26 a 28, kde bude možné naladit všechny programy ČT HD, NOVA, Prima atd. ale pouze již v novém formátu DVB-T2. Tím budete mít všichni možnost zjistit, zda Vaše současné zařízení (televize nebo set-top box) umí přijímat tento nový systém. Pokud ano, můžete být v klidu, pokud však vysílání neuvidíte, připravte se na koupi zařízení nového.

Postupně pak bude docházet k přeladění všech dalších kanálů tak, aby před završením celého procesu přechodu na nový vysílací systém DVB-T2/HEVC, jsme byli všichni schopni přijímat nový systém vysílání. Protože je to technicky i časově velmi náročné, budete postupně o jednotlivých krocích včas informováni