Tomáš Crhonek


Upozornění vlastníkům

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME VŠECHNY OBYVATELE DOMU, VČETNĚ JEJICH NÁVŠTĚV I RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, ABY NENECHÁVALI VE VSTUPNÍCH DVEŘÍCH VYSUNUTOU ZARÁŽKU A VŽDY PO VSTUPU DO DOMU NEBO JEHO OPUŠTĚNÍ ZAJISTILI ZAVŘENÍ DVEŘÍ!


ZÁROVEŇ PROSÍME ABYSTE TŘÍDĚNÝ ODPAD NENECHÁVALI U POPELNIC A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODKLÁDALI VAŠE NEPOTŘEBNÉ VĚCI VEDLE KONTEJNERŮ!
PŘITAHUJE TO DALŠÍ BEZDOMOVCE, KTEŘÍ VYHRABUJÍ POPELNICE.
Pokud jsou vaše věci použitelné hoďte je do kontejneru CHARITY.
Dbejte prosím na pořádek u popelnic, pokud jsou plné snad vám ten den či dva doma váš tříděný odpad vydrží, než je popeláři vyvezou.


Oplocení pozemku BYTOL

Stavba oplocení pozemku BYTOL je hotova.

Informujeme, že vzhledem k nutnosti dodržet ochranná pásma pro všechny inženýrské a telekomunikační sítě umístěné na našem pozemku je plot, vzpěrné tyče, brána a branky přesně v té poloze v jaké jsou.

Klíče od branek budou rozdány po rozmnožení v množství 1ks na byt.

Dále proběhne ořez stromů na pozemku BYTOL firmou rizikové kácení stromů včetně odvozu ořezaných větví.

Případné dotazy budou zodpovězeny členy představenstva spolku BYTOL.


Konec mandátu předsedů SVJ v dubnu 2022

V dubnu 2022 končí mandát předsedů společenství vlastníků jednotek domů Mišákova 12, 14, 16, Olomouc.

Zájemci o funkci předsedy z řad vlastníků bytů se mohou přihlásit předsedům p. Zaťkovi, pí. Kubečkové, p. Crhonkovi. Nebo na emailovou adresu bytol.misakova@gmail.com.

Současně také vyprší volební období představenstva spolku BYTOL.