Pozvánka na shromáždění vlastníků


Představenstvo BYTOL a pověření vlastníci SVJ Mišákova 12, 14, 16 vás zvou na shromáždění společenství vlastníků Mišákova 452/12, Mišákova 453/14, Mišákova 454/16 a současně i schůzi BYTOL, sdružení vlastníků bytů, které se uskuteční v pondělí 25.4.2016 od 17,00hod. v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Roosweltova ul. s programem:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise.
 2. Zpráva o činnosti za rok 2015.
 3. Kontrola usnesení z minulých shromáždění.
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní závěrky za rok 2015, čerpání rozpočtu za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016).
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů.
 6. Prodloužení termínu pro rekonstrukci stupaček.
 7. Oplocení pozemku.
 8. Zřízení kolárny č. 3 v domě č. 12.
 9. Mříže na kolárně dům č. 14.
 10. Různé a diskuze.
 11. Zpráva mandátové komise.
 12. Zpráva návrhové komise.
 13. Usnesení a závěr.
 14. Předání „Protokolů o vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2015.

Libor Zaťko, pověřený vlastník Mišákova 452 / 12 společenství
Ludvika Mičolová, pověřený vlastník, Mišákova 453 / 14 společenství
Tomáš Crhonek, pověřený vlastník, Mišákova 454 / 16 společenství

Rudolf Kudla, předseda představenstva BYTOL, sdružení vlastníků bytů