Stanovy SVJ v plném znění z roku 2017


V příloze naleznete notářský zápis a plné znění stanov SVJ ze dne 3.4.2017 v podobě, v jaké je uveden ve výpisu listin  Krajského soudu v Ostravě. Originál plného znění stanov je k disposici k nahlédnutí u předsedů jednotlivých SVJ.

Stanovy SVJ 16 [PDF]