Pozvánka na shromáždění vlastníků 2018


Pozvánka

Na shromáždění SVJ domu Mišákova 452/12, Olomouc a SVJ domu Mišákova 453/14, Olomouc a SVJ domu Mišákova 454/16, Olomouc a současně i schůzi BYTOL, sdružení vlastníků bytů, které se uskuteční ve čtvrtek 17.5.2018 od 17,00 hod. v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc s tímto programem:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise.
 2. Kontrola usnesení z minulých shromáždění.
 3. Zpráva o činnosti za rok 2017.
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní závěrky za rok 2017, čerpání rozpočtu za rok 2017, návrh a schválení rozpočtu na rok 2018. Ze zprávou o hospodaření je možno se seznámit dne 6.5.2018 od 18,30 hod.do 19,00 hod. na Mišákově 12, v místnosti Mandlovna a také v den konání shromáždění od 16,40 hodin v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů.
 6. Informace k GDPR (ochrana osobních údajů)
 7. Projednání a schválení investice do zateplení domu, zejména výměna sklepních oken a bočních dveří ve sklepení a informace k možnosti zateplení obvodového soklu domu.
 8. Informace k akci výměna stoupacího vedení firmou Lofist.
 9. Různé a diskuze.
 10. Zpráva mandátové komise.
 11. Zpráva návrhové komise.
 12. Usnesení a závěr.