Pozvánka na shromáždění


Změna termínu: nový termín shromáždění je 12. 6. 2019.

Pozvánka na společné shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 452/12; Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 453/14; Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 454/16, a BYTOL, sdružení vlastníků bytů, konaného dne 12. 6. 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc

Program:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise
 2. Kontrola usnesení z minulých shromáždění
 3. Zpráva o činnost za rok 2018
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní uzávěrky za rok 2018, čerpání rozpočtu za rok 2018, návrh a schválení rozpočtu na rok 2019 a hlasování o použití zálohového fondu na správu pro další období. Se správou o hospodaření je možné se seznámit mimo jiné v den konání shromáždění od 16:30 hodin v zasedací místnost SS Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů
 6. Volba předsedy za SVJ Mišákova 12 z důvodu rezignace.
 7. Projednání a schválení investice do výměny vstupních dveří včetně zvonků, nových poštovních schránek. Výměna vnitřních dveří a výměna podlahové krytiny na podlaze v přízemí domů. Výměna vnitřních dveří ve sklepech od výtahu ke sklepům. Oprava soklů jednotlivých domů.
 8. Projednání a schválení investice vymalováni domů s případným nutným opravením vnitřních omítek na chodbách, tam kde to bude potřeba.
 9. Různé a diskuse
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Zpráva návrhové komise
 12. Usnesení a závěr