Konec mandátu předsedů SVJ v dubnu 2022


V dubnu 2022 končí mandát předsedů společenství vlastníků jednotek domů Mišákova 12, 14, 16, Olomouc.

Zájemci o funkci předsedy z řad vlastníků bytů se mohou přihlásit předsedům p. Zaťkovi, pí. Kubečkové, p. Crhonkovi. Nebo na emailovou adresu bytol.misakova@gmail.com.

Současně také vyprší volební období představenstva spolku BYTOL.