Denní­ archí­v: 2.1.2020


Pozvánka na mimořádnou schůzi SVJ 12, 14, 16

která se bude konat dne 16. 1. 2020 ve sklepních prostorách domu Mišákova 16 v časech:

  • SVJ Mišákova 16: 17.00h
  • SVJ Mišákova 14: 17.30h
  • SVJ Mišákova 12: 18.00h

Program členské schůze:

  1. Úvod, zahájení schůze
  2. Přednesení nabídek stavebních firem
  3. Schválení rozpočtu na realizaci nových podlahových krytin na chodbách domu (včetně soklů kolem schodiště) a výměnu vnitřních dveří ve vstupním prostoru domu (u schránek).
  4. Závěr

Odůvodnění:

Z důvodu uvolnění stavební kapacity firmy Lanex, která poskytla optimální cenovou nabídku na revitalizaci vnitřních prostor domu, by bylo možno již od konce ledna 2020 realizovat nové podlahové krytiny na chodbách celého domu (včetně soklů kolem schodiště) a výměnu vnitřních dveří. Je tedy potřeba schválit navýšení původního rozpočtu odsouhlaseného na členské schůzi ze dne 20. 5. 2019. Zde byla schválena pouze částka na podlahu v přízemí a malování celého domu.

Děkujeme Vám za účast.

V Olomouci dne 2. 1. 2020, předsedové SVJ Mišákova 12, 14, 16

Pokud se nemůžete schůze zúčastnit, jsou vám k disposici formuláře pro udělení plné moci: