Denní­ archí­v: 25.2.2022


Oplocení pozemku BYTOL

Stavba oplocení pozemku BYTOL je hotova.

Informujeme, že vzhledem k nutnosti dodržet ochranná pásma pro všechny inženýrské a telekomunikační sítě umístěné na našem pozemku je plot, vzpěrné tyče, brána a branky přesně v té poloze v jaké jsou.

Klíče od branek budou rozdány po rozmnožení v množství 1ks na byt.

Dále proběhne ořez stromů na pozemku BYTOL firmou rizikové kácení stromů včetně odvozu ořezaných větví.

Případné dotazy budou zodpovězeny členy představenstva spolku BYTOL.