INFORMAČNÍ SCHŮZKA – NOVÉ STANOVY


Dne 26.3.2017 od 18,00 do 19,00 hodin (neděle) proběhne první informační schůzka k návrhu nových stanov společenství v prostorách mandlovny na Mišákově 12. (vstup možný bočním vchodem – bude otevřen).

Druhá schůzka, se uskuteční ve středu 29.3.2017 taktéž od 18,00 do 19,00 hodin.

Cílem je zodpovědět vaše případné otázky k návrhu. Také budeme přijímat písemné návrhy na úpravu stanov tak, aby samotné schvalování za účasti notáře již proběhlo víceméně bez připomínek. Plné moci (spoluvlastníka, manžela a pod.) k zastupování na schůzi, můžete již nosit na infoschůzku, nebo je můžete odevzdávat pověřenému vlastníkovi do poštovní schránky.