Pozvánka na volební shromáždění, návrh stanov, plná moc


Vážení vlastníci, ke stažení jsou vám k disposici pozvánky na shromáždění vlastníků bytových jednotek, které se bude konat 3.4.2017, dále návrh nových stanov společenství a formulář pro udělení plné moci.