Oprava střechy Mišákova 12


Proběhla oprava drobného zatékání do střechy domu Mišákova 12. Položena nová izolace a provedeno oplechování atiky.