Informace


Kontejner na nadměrný odpad

Ve čtvrtek 20. září 2018 bude přistaven kontejner na odvoz odložených věcí ve sklepech domů 12, 14, 16. Žádáme obyvatele, aby si vyklidili své odložené věci, případně nepotřebné věci ze sklepů. Kontejner bude odvezen v pátek 21.9.2018 do 12:00hodin.


Pozvánka na shromáždění vlastníků 2018

Pozvánka

Na shromáždění SVJ domu Mišákova 452/12, Olomouc a SVJ domu Mišákova 453/14, Olomouc a SVJ domu Mišákova 454/16, Olomouc a současně i schůzi BYTOL, sdružení vlastníků bytů, které se uskuteční ve čtvrtek 17.5.2018 od 17,00 hod. v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc s tímto programem:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise.
 2. Kontrola usnesení z minulých shromáždění.
 3. Zpráva o činnosti za rok 2017.
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní závěrky za rok 2017, čerpání rozpočtu za rok 2017, návrh a schválení rozpočtu na rok 2018. Ze zprávou o hospodaření je možno se seznámit dne 6.5.2018 od 18,30 hod.do 19,00 hod. na Mišákově 12, v místnosti Mandlovna a také v den konání shromáždění od 16,40 hodin v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů.
 6. Informace k GDPR (ochrana osobních údajů)
 7. Projednání a schválení investice do zateplení domu, zejména výměna sklepních oken a bočních dveří ve sklepení a informace k možnosti zateplení obvodového soklu domu.
 8. Informace k akci výměna stoupacího vedení firmou Lofist.
 9. Různé a diskuze.
 10. Zpráva mandátové komise.
 11. Zpráva návrhové komise.
 12. Usnesení a závěr.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Představenstvo BYTOL a pověření vlastníci SVJ Mišákova 12, 14, 16 vás zvou na shromáždění společenství vlastníků Mišákova 452/12, Mišákova 453/14, Mišákova 454/16 a současně i schůzi BYTOL, sdružení vlastníků bytů, které se uskuteční v pondělí 25.4.2016 od 17,00hod. v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Roosweltova ul. s programem:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise.
 2. Zpráva o činnosti za rok 2015.
 3. Kontrola usnesení z minulých shromáždění.
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní závěrky za rok 2015, čerpání rozpočtu za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016).
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů.
 6. Prodloužení termínu pro rekonstrukci stupaček.
 7. Oplocení pozemku.
 8. Zřízení kolárny č. 3 v domě č. 12.
 9. Mříže na kolárně dům č. 14.
 10. Různé a diskuze.
 11. Zpráva mandátové komise.
 12. Zpráva návrhové komise.
 13. Usnesení a závěr.
 14. Předání „Protokolů o vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2015.

Libor Zaťko, pověřený vlastník Mišákova 452 / 12 společenství
Ludvika Mičolová, pověřený vlastník, Mišákova 453 / 14 společenství
Tomáš Crhonek, pověřený vlastník, Mišákova 454 / 16 společenství

Rudolf Kudla, předseda představenstva BYTOL, sdružení vlastníků bytů