Důležité upozornění


INFORMAČNÍ SCHŮZKA – NOVÉ STANOVY

Dne 26.3.2017 od 18,00 do 19,00 hodin (neděle) proběhne první informační schůzka k návrhu nových stanov společenství v prostorách mandlovny na Mišákově 12. (vstup možný bočním vchodem – bude otevřen).

Druhá schůzka, se uskuteční ve středu 29.3.2017 taktéž od 18,00 do 19,00 hodin.

Cílem je zodpovědět vaše případné otázky k návrhu. Také budeme přijímat písemné návrhy na úpravu stanov tak, aby samotné schvalování za účasti notáře již proběhlo víceméně bez připomínek. Plné moci (spoluvlastníka, manžela a pod.) k zastupování na schůzi, můžete již nosit na infoschůzku, nebo je můžete odevzdávat pověřenému vlastníkovi do poštovní schránky.


Pozvánka na volební shromáždění, návrh stanov, plná moc

Vážení vlastníci, ke stažení jsou vám k disposici pozvánky na shromáždění vlastníků bytových jednotek, které se bude konat 3.4.2017, dále návrh nových stanov společenství a formulář pro udělení plné moci.

 

 

 


Výzva k odstranění závad na plynovém zařízení

Opakovaně upozorňujeme vlastníky bytových jednotek na povinnost dodat potvrzení o opravě závady na plynovém zařízení z revize ze dne 1.3.2014.

Ke dni 8.dubna 2015 stále evidujeme tyto závady z revize plynových spotřebičů:

V domě č. 12

Únik plynu: 1209, 1211, 1216
Nutnost výměny plynové hadice: 1201, 1206, 1211, 1212, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1225, 1227

V domě č. 14

Únik plynu: 1405, 1407, 1408, 1409, 1412, 1414, 1419, 1424
Nutnost výměny plynové hadice: 1402, 1403, 1405, 1406, 1407, 1409, 1412, 1413, 1417, 1419, 1420, 1423, 1428, 1430
Jiné závady z revize: 1422, 1418

V domě č. 16

Únik plynu: 1613, 1619, 1627
Nutnost výměny plynové hadice: 1616, 1621, 1624
Jiné závady z revize: 1609, 1631, 1613, 1625

Kompletní znění revize je od provedení 1.3.2014 vystaveno na nástěnkách v jednotlivých vchodech. Potvrzení o opravě předejte představenstvu BYTOL prostřednictvím společné schránky BYTOL a společenství vlastníků umístěné v domě č. 16, případně přímo pověřeným vlastníkům.